Kunnalta saadun tiedon mukaan avustava kevyen liikenteen yhteysväylä Eriksnäsistä Söderkullaan valmistuu elokuussa.

Reitti kulkee oheisen kartan mukaisesti.

Yhdistys edistää edelleen varsinaisen kevyen liikenteen pääväylän saamista Eriksnäsintien yhteyteen.

[ilink url=”wp-content/uploads/2012/06/Eriksnäs-Söderkulla-kevyen-liikenteen-väylä.pdf” style=”download”]Kartta PDF-muodossa[/ilink]